PRIVACYVERKLARING VAN CINDERELLA BEAUTYSALON

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Cinderella Beautysalon verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Cinderella Beautysalon of om een andere reden persoonsgegevens aan Cinderella Beautysalon verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken. 

Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Cinderella Beautysalon,
Hemelboog binnen 49 
1705 SL Heerhugowaard

De salon is bereikbaar via 
Telefoon: +316 364 011 63
E-mail: info@cinderellabeautysalon.nl 

2. Welke gegevens verwerkt Cinderella Beautysalon en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
  1. a) voor- en achternaam
  2. b) telefoonnummer,  e-mailadres
  3. c) eventuele gezondheidsgegevens
  4. d) voor – en na foto’s van de behandeling
verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan
  2. b) eventuele gezondheidsgegevens wordt alleen gebruikt tijdens de behandeling bijvoorbeeld allergie etc.
  3. c) voor – en na foto’s van de behandeling zoals wenkbrauwen, wimpers etc. Voor het resultaat. De foto’s worden uitsluitend met toestemming van de klant aan derden verstrekt.
E-mail berichtgeving:

Cinderella Beautysalon gebruikt je naam en e-mailadres om de afspraaksbevestiging en/of before and after foto toe te sturen.

 

3. Bewaartermijnen

Cinderella Beautysalon verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Cinderella Beautysalon passende technische maatregelen getroffen.

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

4.1     Via de eigenaresse van Cinderella Beautysalon,  Nadire Kahraman kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Cinderella Beautysalon zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

4.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

4.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Cinderella Beautysalon je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

4.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van  Cinderella Beautysalon via info@cinderellabeautysalon.nl of telefoonnummer 0636401163.

 

5. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.

 

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

Wij zijn cinderellabeautysalon.nl

KvK-nummer: 73604631

BTW-nummer NL002514239B82

U kunt ons zo bereiken:

Bellen: (+31)636401163

Mailen: info@cinderellabeautysalon.nl

Schrijven: Hemelboog binnen 45, 1705SL HEERHUGOWAARD